Τοποθεσία - εδώ θα μας βρείτε

Ταβέρνα του Χρήστου
74100 Γάλλου /Ρέθυμνο
Κρήτη / Ελλάδα