Επικοινωνία

Τοποθεσία

Παντελής Τζιφάκης
Ταβέρνα του Χρήστου
Γάλλου

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: christostaverna©gmail.com

Τηλέφωνο: +30 28310 55652
Κινητό: +30 6980 392992 (Whatsapp)

www.christostaverna.gr

Latitude: 35.348546°

Longtitude: 24.452128°